بهره برداری از مطالب ذيل با ذكر منبع بلامانع است

بررسی الگوی مصرف ‌و درآمد خانوارهای استان تهران

تاريخ 1402/08/22

شناخت الگوهای مصرف خانوارها از چندین جنبه دارای اهمیت است؛ مصرف مسقیماً بر رشد اقتصادی و رفاه خانوار اثر می‌گذارد و کاهش مصرف خانوارها می‌تواند پیامدهای اقتصادی و اجتماعی گسترده و غیرقابل جبرانی به همراه داشته باشد. از طرف دیگر، مصرف اثرگذارترین جز تقاضای کل اقتصاد محسوب می‌شود و اگر تولید ملی را به عنوان نمادی از ابعاد اقتصاد فرض کنیم، به طور معمول در یک کشور، حدود 60 درصد تولید ناخالص داخلی مربوط به مصرف خانوارهاست. از این رو کاهش مصرف می‌تواند به معنای کوچک شدن اقتصاد ملی باشد. علاوه بر این‌ ها، برنامه‌ریزان اقتصادی با آگاهی از الگوهای مصرف و درآمدی خانوارها می‌توانند درک بهتری از سیاست‌گذاری‌های خود در زمینه‌های تولید، توزیع، واردات، حمایت‌های اجتماعی و مالیات داشته باشند.
از این منظر، پژوهش حاضر با بررسی داده‌های هزینه و درآمد خانوار مرکز آمار ایران که هر ساله از طریق نمونه‌گیری و تکمیل پرسش‌نامه به دست می‌آید، وضعیت هزینه و درآمد خانوارها را توصیف می‌کند و تلاش می‌کند تغییر ترکیب هزینه‌های مصرفی و درآمدی را نشان دهد.
دریافت فایل کامل گزارش
خواندن صفحه (279)
متوسط زمان لازم برای مطالعه گزارش: 40 دقیقه
کلیدواژه: #الگوی مصرف #خانوارها #تهران #الگوی درآمد #داده‌های هزینه درآمد خانوار #محمود نصیری #معاونت بررسی‌های اقتصادی
نویسنده: محمود نصیری