اطلاعات مرتبط با "SME"
عنوان گزارش نوع گزارش تهیه کننده تاریخ انتشار
آمادگی بنگاه‌های کوچک و متوسط برای مواجهه با آینده گزارش های فارسی پریسا مطرانلویی 1401/11/03
بازیابی بنگاه ‏های کوچک و متوسط پس از کووید-19 و توانمندسازی آنها گزارش های فارسی مهسا رجبی نژاد 1400/12/24
آمادگی آتی بنگاه‏ های کوچک و متوسط گزارش های فارسی مهسا رجبی نژاد 1400/09/21
ارتقای بهره‏ وری بنگاه‏ های کوچک و متوسط گزارش های فارسی مهسا رجبی نژاد 1400/02/29
تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط گزارش های فارسی مهسا رجبی نژاد 1399/05/05
اینفوگرافیک تسهیلات پرداختی به بنگاه‏ های کوچک و متوسط گزارش های فارسی مهسا رجبی نژاد 1399/04/22
پشتیبانی از بنگاه های کوچک و متوسط در گرجستان گزارش های فارسی طاهره کریمی دستنایی 1398/11/19