اطلاعات مرتبط با "2023 "
عنوان گزارش نوع گزارش تهیه کننده تاریخ انتشار
10 تکنولوژی برتر نوظهور در سال 2023 گزارش های فارسی فاطمه علیزاده آغ اسمعیلی 1402/06/06
تحولات بازار جهانی نفت (آگوست، 2023) گزارش های فارسی فاطمه علیزاده آغ اسمعیلی 1402/05/29
تاب ‏آوری کوتاه مدت، چالش‏ های پایدار (چشم ‏انداز اقتصاد جهان از نگاه صندوق بین‏ المللی پول) گزارش های فارسی فاطمه علیزاده آغ اسمعیلی 1402/05/21
گرایش به دوست سپاری و بازتنظیم روابط تجاری (تحولات تجارت جهانی در فصل نخست 2023) گزارش های فارسی فاطمه علیزاده آغ اسمعیلی 1402/04/12
تحولات تورم غذایی و محدودیت‏ های صادراتی گزارش های فارسی فاطمه علیزاده آغ اسمعیلی 1402/04/10
تضعیف شتاب رشد منطقه منا در سال 2023 گزارش های فارسی فاطمه علیزاده اغ اسمعیلی 1402/03/20
فهرست به روز شده محدودیت ‏های صادراتی محصولات کشاورزی کشورها منتهی به 23 مه 2023 گزارش های فارسی فاطمه علیزاده اغ اسمعیلی 1402/03/03
تحولات بازار جهانی نفت، مه ۲۰۲۳ گزارش های فارسی فاطمه علیزاده آغ اسمعیلی 1402/02/31
چشم ‏انداز تورم غذایی و محدودیت ‏های صادراتی گزارش های فارسی فاطمه علیزاده آغ اسمعیلی 1402/02/25
گزینه متفاوت تحول فناوری در اقتصادهای در حال توسعه گزارش های فارسی فاطمه علیزاده آغ اسمعیلی 1402/02/23
توصیه‏ های سیاستی برای مهار تورم و اجتناب از رکود در اقتصاد جهان گزارش های فارسی مهسا رجبی نژاد 1402/02/10
تورم غذایی در جهان گزارش های فارسی مریم خزاعی 1401/12/08
چشم ‏انداز اقتصاد جهان، ریسک ‏ها و اولویت ‏های سیاستی 2024-2023 گزارش های فارسی فاطمه علیزاده آغ اسمعیلی 1401/11/26
تضعیف شتاب جذب سرمایه ‏گذاری گزارش های فارسی فاطمه علیزاده آغ اسمعیلی 1401/11/23