اطلاعات مرتبط با " 2022"
عنوان گزارش نوع گزارش تهیه کننده تاریخ انتشار
ایران؛ رتبه 10در میان تولیدکنندگان برتر فولاد جهان گزارش های فارسی مهسا رجبی نژاد 1402/06/14
شاخص جهانی حاکمیت قانون 2022 گزارش های فارسی فاطمه علیزاده آغ اسمعیلی 1401/09/21
تولیدات صنعتی جهان در فصل دوم 2022 گزارش های فارسی فاطمه علیزاده آغ اسمعیلی 1401/08/11
چشم انداز اقتصاد جهان از منظر صندوق بین المللی پول گزارش های فارسی فاطمه علیزاده آغ اسمعیلی 1401/08/03
چشم انداز اقتصاد ایران گزارش های فارسی مریم خزاعی 1401/07/30
سرمایه ‏گذاری مستقیم خارجی فصل نخست 2022 گزارش های فارسی علی اکبر ریاحی 1401/06/15
شاخص زیست‏ پذیری در محیط‏ های شهری سال 2022 گزارش های فارسی مهسا رجبی نژاد 1401/06/13
تجارت ایران و هند طی نیمه نخست 2022 گزارش های فارسی مریم خزاعی 1401/05/31
وضعیت شاخص شکاف جنسیتی سال 2022 در ایران و جهان گزارش های فارسی عاطفه قاسمیان 1401/05/24
تجارت کالایی ایران با اتحادیه اروپا- فصل نخست 2022 گزارش های فارسی مریم خزاعی 1401/03/02
چهار عامل اثرگذار بر چشم انداز تورم گزارش های فارسی مهسا رجبی نژاد 1401/02/20
چشم انداز بازار کار در سال 2022 گزارش های فارسی مهسا رجبی نژاد 1401/02/07
تغییر الگوهای تجاری جهان در سال 2022 گزارش های فارسی مهسا رجبی نژاد 1400/12/03
World Economic Outlook 2022 (updated January 2022 by IMF) گزارش های انگلیسی 1400/11/10
بهبود نسبی انتظارات جوامع برای سال 2022 گزارش های فارسی مهسا رجبی نژاد 1400/10/12
بزرگترین موافقت‏نامه تجارت آزاد میان 15 کشور جهان گزارش های فارسی مهسا رجبی نژاد 1400/10/11
چشم ‏انداز منطقه منا 2022 گزارش های فارسی مریم خزاعی 1400/10/06
چشم انداز رشد و تورم جهان و ایران گزارش های فارسی 1400/07/21
چشم انداز بازار کالاهای اساسی تا سال 2022 گزارش های فارسی فروغ کریمی امیرکیاسر 1399/10/30