بهره برداری از مطالب ذيل با ذكر منبع بلامانع است

روند تسهیلات پرداختی نظام بانکی طی سال های 98 - 1393

تاريخ 1399/02/15

تسهیلات پرداختی بانک ها طی سال 1398 حدود 975 هزار میلیارد تومان بوده که در مقایسه با سال 1397 ، به لحاظ اسمی حدود 26 درصد افزایش یافته؛ این درحالی است که رشد حقیقی تسهیلات سال 1398، منفی 8.8 درصد بوده است. همچنین نسبت تسهیلات بانکی به تولید ناخالص داخلی در سال 1398 نیز، با کاهش منفی 1.2 واحد درصدی نسبت به سال 1397 به حدود 39.6 درصد رسیده است. تسهیلاتی که با هدف تامین سرمایه در گردش و توسعه پرداخت شده اند، به ترتیب با سهم حدود 12 واحد درصدی و 11 واحد درصدی، بیشترین سهم را در رشد تسهیلات پرداختی بانک ها در سال 1398 داشته اند. در میان بخش های اقتصادی، بیشترین رشد تسهیلات پرداختی بانک ها در سال 1398 نسبت به سال قبل از آن، مربوط به بخش بازرگانی (رشد 64.5 درصدی) بوده است. در سال 1398، حدود 54 درصد تسهیلات بانکی با هدف تامین سرمایه در گردش و 25.1 درصد با هدف ایجاد و توسعه، پرداخت شده است. در سال 1398 ، بالاترین رقم متوسط تسهیلات به ازای هر فقره (811 میلیون تومان) متعلق به بخش صنعت و معدن و پایین ترین رقم متوسط تسهیلات به ازای هر فقره (47 میلیون تومان) متعلق به بخش کشاورزی بوده است.
دریافت فایل کامل گزارش
خواندن صفحه (458)
متوسط زمان لازم برای مطالعه گزارش: 9.1 دقیقه
کلیدواژه: #تسهیلات پرداختی بانک ها #رشد حقیقی #رشد اسمی #نسبت تسهیلات بانکی به تولید ناخالص داخلی #متوسط تسهیلات به ازای هر فقره #مهسا رجبی نژاد #معاونت بررسی های اقتصادی
نویسنده: مهسا رجبی نژاد