بهره برداری از مطالب ذيل با ذكر منبع بلامانع است

تغییرات هزینه و درآمد خانوارهای کشور طی دو سال منتهی به 1398

تاريخ 1399/04/16

متوسط هزینه سالانه خانوارهای شهری و روستایی در سال 1398 به ترتیب با افزایش حدود 21 درصدی و 22 درصدی نسبت به سال 1397 مواجه شده است. درآمد یک خانوار شهری و روستایی نیز در سال 1398 نسبت به سال 1397 به ترتیب حدود 24 درصد و 27 درصد افزایش یافته، درحالی که درآمد حقیقی خانوارهای شهری و روستایی در سال 1398 کاهش یافته است. گزارش حاضر با استفاده از اطلاعات مرکز آمار ایران، به بررسی تغییرات هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی کشور و تغییرات سبد هزینه ‏ای خانوارها و ترکیب درآمدهای آن از سال 1396 تا 1398 پرداخته و در نهایت تغییر درآمد حقیقی برای خانوارهای شهری و روستایی استان تهران را نیز بررسی می ‏کند.
دریافت فایل کامل گزارش
خواندن صفحه (447)
متوسط زمان لازم برای مطالعه گزارش: 9 دقیقه
کلیدواژه: #هزینه #درآمد #تغییرات #خانوارها #شهری #روستایی #تهران #طاهره کریمی دستنایی #معاونت بررسی های اقتصادی
نویسنده: طاهره کریمی دستنایی