بهره برداری از مطالب ذيل با ذكر منبع بلامانع است

عوامل تأمین کننده رشد اقتصادی کشورها

تاريخ 1396/12/22

رشد اقتصادی کشورها تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار دارد که این عوامل به دو سمت تقاضا و عرضه تقسیم بندی می شوند. در این مطلب سعی شده با بررسی آمارهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) موثرترین عوامل تامین کننده رشد اقتصادی از سمت تقاضا (از منظر اقلام هزینه نهایی) در 39 کشور مورد بررسی قرار گیرد. با توجه به آمارها، در 26 کشور، مصرف (بخصوص مصرف بخش خصوصی) به عنوان اصلی ترین عامل رشد اقتصادی کشورها در سال 2015 بوده است.
دریافت فایل کامل گزارش
خواندن صفحه (116)