بهره برداری از مطالب ذيل با ذكر منبع بلامانع است

موتور خاموش سرمایه گذاری

تاريخ 1399/09/04

یکی از محرک های تامین کننده رشد اقتصادی، سرمایه گذاری است. بررسی وضعیت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و موجودی سرمایه حاکی از وضعیت نامطلوب و نگران کننده سطح سرمایه گذاری در کشور طی دهه 90 به ویزه در حوزه ماشین آلات در بخش صنعت و معدن است. در همین ارتباط طی سالهای اخیر وضعیت جذب سرمایه مستقیم خارجی نیز مناسب نبوده است. در این گزارش ضمن بررسی شواهد آماری مرتبط با موضوع سرمایه گذاری، به چالش‏ها و الزامات اصلاح روند نزولی سرمایه گذاری در کشور پرداخته شده است.
دریافت فایل کامل گزارش

متوسط زمان لازم برای مطالعه گزارش: 17 دقیقه
کلیدواژه: #سرمایه گذاری #ماشین آلات #ساختمان #موجودی سرمایه #سرمایه گذاری مستقیم خارجی #تشکیل سرمایه ثابت #بخش خصوصی #معاونت بررسی های اقتصادی