بهره برداری از مطالب ذيل با ذكر منبع بلامانع است

خروج از رکود همراه با انتظار رشد کم

تاريخ 1400/01/23


در سال‏های 1397 و 1398 اقتصاد ایران دچار رکود تورمی شد که در سال 1399 ( 2020 ) با رشد مثبت 1.3 درصد بخش غیرنفتی و 3.1 درصدی بخش نفتی و با کسب برآیند رشد 1.5 درصد، از رکود خارج شد.
بر اساس پیش ‏بینی صندوق بین المللی پول انتظار می ‏رود رشد بخش غیرنفتی ایران در سال 1400برابر با 2.3 درصد، رشد بخش نفتی 4.1 درصد و رشد کل 2.5 درصد باشد که کمتر از نرخ رشد بلندمدت است.

دریافت فایل کامل گزارش

متوسط زمان لازم برای مطالعه گزارش: 41 ثانیه
کلیدواژه: #رشداقتصادی #نفتی #غیرنفتی #چشم انداز #معاونت بررسی های اقتصادی