بهره برداری از مطالب ذيل با ذكر منبع بلامانع است

تضعیف شدید سرمایه ‏گذاری در بخش معدن

تاريخ 1400/11/25

هر ساله نتایج طرح‏ های آمارگیری معادن در حال بهره‏ برداری کشور توسط مرکز آمار ایران منتشر می‏ شود. در این طرح ‏ها، داده ‏های مرتبط با همه معادن باستثنای معادن نفت، گاز، اورانیوم و خاک رس پوشش داده شده است. بر اساس گزارش بهمن 1400 دفتر آمارهاي صنعت، معدن و زیربنایي مرکز آمار ایران، داده ‏های مربوط به متغیرهای صنعتی اقتصادی معادن در حال بهره‏ برداری کشور از جمله تعداد معادن، اشتغال، شاخص قیمت تولیدکننده، ارزش افزوده و ارزش سرمایه ‏گذاری برای بازه زمانی 1394 الی 1399 ارائه شده است.
برررسی و تحلیل کارشناسی داده ‏های مزبور نشان می ‏دهد که؛
بیشترین ارزش افزوده معادن کشور در سال 1399 توسط معادن استخراج سنگ آهن و سنگ مس با مجموع سهم 86 درصد، تولید شده است.
71 درصد از ارزش افزوده معادن در سال 1399 در معادن دو استان کرمان و یزد تولید شده است.
تعداد معادن کشور و اشتغال به ‏کار گرفته شده در آنها طی سال ‏های 1394 الی 1399، روندی افزایشی داشته است.
روند عمومی تغییرات ارزش افزوده اسمی و واقعی معادن طی این بازه زمانی، هر دو افزایشی بوده و متوسط رشد سالانه ارزش افزوده اسمی و واقعی معادن موردنظر در این گزارش طی این دوره، به ترتیب حدود 72 درصد و 24 درصد بوده است.
رشد سرمایه‏ گذاری اسمی طی دوره مورد بررسی مستمر و مثبت، ولی روند رشد سرمایه‏ گذاری واقعی در همین دوره، کاهنده و نزولی است. متوسط رشد سالانه سرمایه ‏گذاری واقعی در معادن کشور طی بازه موردنظر، منفی 18 درصد است.
نسبت سرمایه‏ گذاری به ارزش افزوده در سال 1399 به کمترین رقم طی سال‏ های 1394 الی 1399 یعنی 4 درصد رسیده که با توجه به تضعیف شدید سرمایه‏ گذاری در این حوزه، نگران‏ کننده است.
دریافت فایل کامل گزارش
خواندن صفحه (648)
متوسط زمان لازم برای مطالعه گزارش: 8 دقیقه
کلیدواژه: #سرمایه گذاری #معدن #مریم_خزاعی #معاونت بررسی های اقتصادی
نویسنده: مریم خزاعی