بهره برداری از مطالب ذيل با ذكر منبع بلامانع است

نفوذ رقبای ایران در بازار صادراتی اتحادیه اروپا

تاريخ 1398/01/27

بر اساس آمارهای کمیسیون اروپا، ارزش صادرات کالایی ایران به اتحادیه در سال 2018 ، حدود 9.5 میلیارد یورو بوده که نسبت به سال 2017 تقریباً 6 درصد کاهش یافته است. روند صادرات ایران به اتحادیه اروپا طی سال های 2007 تا 2018 علیرغم نوساناتی که داشته، در مجموع با کاهش حدود 5 میلیارد یورویی طی 12 سال همراه بوده است. در حالی که صادرات کالایی عراق به اتحادیه اروپا که در سال 2007 به لحاظ ارزشی کمتر از یک دوم صادرات ایران بوده؛ اکنون بیش از 1.5 برابر صادرات ایران به اتحادیه اروپاست. تراز بازرگانی عراق با اتحادیه اروپا به طور قابل ملاحظه ای بهبود یافته که عمدتاً به دلیل رشد ارزش صادرات این کشور به اتحادیه اروپا است. در سال 2018، سهم عراق در میزان وارداتی که اتحادیه اروپا از کشورهای خارج از منطقه خود داشته، به حدود 0.8 درصد رسیده؛ در حالی رقم مشابه برای صادرات ایران به اتحادیه اروپا با احتساب نفت حدود 0.5 درصد است. طی یک دهه گذشته، کشور عراق توانسته در برخی بازارهای اروپایی از جمله یونان به طور قابل توجهی سهم بازار ایران را به دست آورد؛ به طوری که طی سال های 2018-2008، کاهش 1.2 میلیارد یورویی صادرات ایران به یونان، همزمان با افزایش 4.5 میلیون یورویی صادرات عراق به یونان رخ داده است.
دریافت فایل کامل گزارش
خواندن صفحه (340) کلیدواژه: #رقبای ایران #بازار صادراتی اتحادیه اروپا #کمیسیون اروپا #ارزش صادرات کالایی