بهره برداری از مطالب ذيل با ذكر منبع بلامانع است

نقش کمرنگ درآمدهای مالیاتی و وابستگی بیشتر به درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران

تاريخ 1398/02/04

در نه ماهه نخست 1397، نسبت درآمدهای مالیاتی دولت به تولید ناخالص داخلی کشور حدود 4.5 درصد بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال 1396، حدود 1 واحد درصد کاهش یافته است.

در کشورهای عضو OECD، این نسبت به طور متوسط در سال 2017 حدود 34.2 درصد بوده و ارقام سال‏ های قبل نشان می‏ دهد نسبت درآمدهای مالیاتی به GDP در این کشورها به طور متوسط با شیب ملایمی در حال افزایش است.

در نه ماهه نخست سال 1397، حدود 30 درصد از درآمدهای عمومی دولت از محل درآمدهای مالیاتی تامین شده است. طی سال‏ های اخیر، از سهم درآمدهای مالیاتی در درآمدهای عمومی دولت کاسته شده و در مقابل به سهم درآمدهای حاصل از نفت و فرآورده‏ های نفتی افزوده شده است.

سهم درآمدهای حاصل از نفت و فرآورده‏ های نفتی از درآمدهای عمومی دولت طی نه ماهه نخست 1397 به حدود 35 درصد رسیده و نسبت به مدت مشابه 1396 تقریباً 6 واحد درصد افزایش داشته است.

با استناد به آمارهای مرکز تجارت بین‎‏المللی، سهم صادرات فصل 27 (با احتساب نفت خام) از کل صادرات کالایی ایران طی سال های اخیر رو به افزایش بوده و از 57.8 درصد در سال 2015 به 71.1 درصد در سال 2017 رسیده است. این رقم برای سال 2018 حدود 80 درصد برآورد شده است!

علیرغم اهداف تعیین شده برای کاهش وابستگی اقتصاد ایران به نفت و اتکای بیشتر به درآمدهای مالیاتی، آمارهای مربوط نشان می‏ دهد اقتصاد ایران هم از سمت صادرات و هم از سمت درآمدهای عمومی دولت بیش از گذشته به نفت وابسته شده است.
دریافت فایل کامل گزارش
خواندن صفحه (340) کلیدواژه: #درآمدهای مالیاتی #درآمدهای نفتی #ایران #کشورهای OECD #تولید ناخالص داخلی