بهره برداری از مطالب ذيل با ذكر منبع بلامانع است

ازدیاد جمعیت یا تلاش برای شکوفایی پتانسیل جامعه

تاريخ 1398/11/20

شاخص جهانی پویایی اجتماعی متمرکز بر بررسی عملکرد آن دسته از سیاست‏ ها، شیوه‏ ها و نهادهایی است که شانس میزان تحقق پتانسیل‏ های افراد یک جامعه را فارغ از پیشینه اقتصادی- اجتماعی آنها را تعیین و بررسی می ‏کند. اکثر اقتصادها از فراهم کردن شرایط عادلانه برای شکوفا شدن پتانسیل همه شهروندان خود، ناتوان هستند. شانس موفقیت هر فرد در زندگی به طور نامتناسبی تحت تأثیر وضعیت اقتصادی-اجتماعی آنها در بدو تولد بوده که در نهایت منجر به شکل‏ گیری اقتصاد و جوامعی می‏ شود که اغلب به جای تلاش برای کاهش نابرابری‏ های تاریخی، فقط در حال ازدیاد جمعیت هستند. شاخص پویایی اجتماعی از ده رکن مستقل تشکیل و تحت 5 محور سلامت، آموزش، دسترسی به تکنولوژی، فرصت‏ های شغلی عادلانه، حمایت اجتماعی و نهادهای فراگیر، طبقه‏ بندی شده است.
●مطالعه این گزارش به طور متوسط 26.7 دقیقه زمان می برد.
دریافت فایل کامل گزارش
خواندن صفحه (444) کلیدواژه: #شاخص پویایی اجتماعی #2020 #سلامت #آموزش #دسترسی به تکنولوژی #فرصت‏ های شغلی عادلانه #حمایت اجتماعی و نهادهای فراگیر #مهسا رجبی نژاد #معاونت بررسی های اقتصادی
نویسنده: مهسا رجبی نژاد