گزارش های بحران کرونا و آموخته های اقتصادی آن:

فیلتر /

آخرین گزارش ها :

» کووید-19 و نحوه حمایت از صادرات در سایر کشورها
کشورهای عضو کارگروه اعتبار صادراتی و ضمانت اعتبار سازمان OECD، طی نظرسنجی که توسط این سازمان انجام شده، به معرفی اقداماتی که برای تسهیل صادرات و حمایت از صادرکنندگان پس از بروز بحران کووید-19 انجام د..
1399/07/28
» چگونه کسب و کارها پس از کووید-19 قوی‏ تر شوند؟
در گزارشی که اخیراً توسط PWC انجام شده، طی یک نظرسنجی، دیدگاه 699 مدیران عامل کسب و کارهای گوناگون در ارتباط با مدل‏ های کسب و کار و روند آن پس از پاندمی کرونا مورد بررسی قرار گرفته است. براساس نتایج ..
1399/07/15
» اثرات شوک‏ ها بر زنجیره ارزش جهانی
آثار ناشی ازقرار گرفتن در معرض انواع شوک ‏ها در زنجیره ‏های ارزش گوناگون، متفاوت است. هر یک از شوک ‎ها صنایع خاصی را تحت تأثیر قرار می‎ دهد. به عنوان مثال شوک بیماری‎ های همه ‎گیر، تأثیر زیادی بر زنجی..
1399/07/08
» کیفیت تنظیم‏ مقررات و کووید-19: مدیریت ریسک و پشتیبانی از بهبود
تنظیم ‏گری در هر مرحله از رفع بحران سلامت و اثرات اجتماعی و اقتصادی آن حیاتی است و منجر به دسترسی به ابزارهایی برای شناسایی و مبارزه با بیماری‏ها می‎شود. با شیوع بحران کووید-19، ضرورت تنظیم مقرراتی که..
1399/07/05
  [3] [2] بعدي »